Michal Hlavňovský na Pasekách zastává roli šéftrenéra mládeže, člena širšího vedení klubu a zprostředkovatele komunikace mezi SK Zlín 1931 a FC Fastav Zlín. O ročníku 2015/2016 mluví pozitivně a s nadějí hledí do budoucna. „Jsem zvědavý na účinkování žáků a mužů ve vyšších soutěžích a další práci na zlepšování talentovaných dětí,“ předesílá.

Jak hodnotíš uplynulou sezónu jako celek?

Z hlediska sportovního chodu klubu a čistě podle čísel a výsledků se sezóna může vyhodnotit jako velmi úspěšná.

U kategorií mladších žáků a celých přípravek nás výsledky zápasů nezajímají. Jdeme cestou výchovy silných individualit, které posléze utvoří pevný týmový duch, založený na kladných charakterových vlastnostech a sportovním zaujetí mládežnických hráčů a týmů. Samozřejmě nesmíme opomenout samotný sportovní a fotbalový talent. Hráčů ve věku osm až dvanáct let s tímto potenciálem máme dostatek a musíme kvality těchto dětí dále zvyšovat.

Mužům se povedl postup, sice ne z prvního místa, ale i tak se dá sezóna hodnotit celkem kladně. Za celý výborný podzim 2015 a až do dvacátého kola jarní části, kdy vše fungovalo a forma gradovala, patří chlapům poděkování. Škoda posledních šesti kol, kdy se dobře rozjetý stroj zasekl.

Co bys jako hráč Provodova z Krajského přeboru radil zlepšit?

Do nováčkovské sezóny je nutné zvýšit tréninkovou morálku celého mužstva a nastavit jasná pravidla tréninku, povinnosti hráče vůči klubu a hierarchii v týmu. Skvělí fanoušci si zaslouží víc, hlavně co se týká přístupu k zápasům na půdách soupeřů v jarní části, kdy se lámal chleba. Ze samotného fotbalového umu či zkušeností se v dnešním Okresním přeboru nedá dlouhodobě přežít a uchytit.

Tým nutně potřebuje více odolných hráčů s bojovným srdcem, jako je Václav Talaš, Jiří Kabourek, Matěj Kostka, Aleš Krčmář a chybí nám rychlostní typ hráče, jako je Denis Zedník. Nicméně mužstvo mužů v případě kvalitního přístupu k tréninku a jeho pravidelnosti bude v Okresu konkurenceschopným týmem, který může velmi mile překvapit.

Co hodnocení ostatních kategorií?

Starší a mladší žáci postoupili do Krajského přeboru. Suverenním způsobem zvládnutá sezóna. Poděkování patří trenérům Vraťovi Zahradníčkovi, Jaroslavu Novotnému, vedoucím mužstev Ctiboru Šikovi a Márovi Novákovi.

U starší přípravky U11–U10 jsme dosáhli ustálení kádru dětí. Pracovalo se na kontinuální výchově na vysoké sportovní úrovni, pod kvalitním vedením licencovaných trenérů Pavla Žalka a Michala Tuny. Čtyři děti se navíc dostaly do mladších žáků FC Fastav Zlín, ročníku 2005.

Mladší přípravka U9–U8 má obrovský počet dětí. Je tam vidět skvělá práce trenérů Standy Psoty a Tomáše Hochmajera. Máme supersilný ročník 2008, v jehož čele je talent alá Kowalczyk,  dvatisíceosmička Patrik Mezík.

Předpřípravka U7 a Benjaminci U6 představují silnou základnu našeho „potěru“ pod trpělivým vedením Richarda Červenky a Markéty Červenkové. Kladou důraz na pohybovou a koordinační kulturu. Do tréninků se tady zapojují i rodiče.

Máme uplatnění pro hráče, kteří letos vyšli ze starších žáků?

Obnovujeme dorost, a to ve formě sdružení klubů SK Zlín 1931 a FK Mladcová. Začínají dorůstat ročníky od 2001. Bude se hrát Krajská soutěž na Mladcové pod vedením zkušeného trenéra Jaroslava Novotného. Tým bude hrát pod hlavičkou Mladcové, ale registrovaný bude jako FK Madcová x SK Zlín 1931. Naši dorostenci budou mít registraci u SK Zlín 1931, takže v případě dobré výkonnosti budou k dispozici A-týmu.

Co důležitého se projevilo v kvalitě týmů a jednotlivců?

U mládeže dbáme hlavně na čistém a zdravém sportovním charakteru dětí a samozřejmě i trenérů. Tato povinná stránka osobnosti je ve fotbale nutností a vrací se nám jen v dobrém.

V klubu jsme se museli během jara rozloučit s jednotlivci starší přípravky a mladších žáků, kteří toto kriterium nesplňovali. Jednotlivé týmy se vyčistily a vše funguje tak, jak má, na bázi upřímných vztahů trenérů, dětí a rodičů. Samozřejmě talent a kvalita hráče je nadstavba, nicméně pokud i talentovaný hráč nemá zdravý sportovní charakter, nemůže se dlouhodobě prosazovat.

U dětí vidíme velký vzrůst individuální techniky napříč všemi kategoriemi při využití koncepce Coervera. Postupné zvyšování zátěže a obtížnosti tréninku je toho důkazem. Dále nás těší mentální připravenost a hlavně obrovské zaujetí a chuť dětí do tréninku.

Počet dětí v přípravkách a žácích je výborný. Přes sto čtyřicet aktivních sportovců na jednom hřišti. Jediným problémem je obrovské vytížení plochy a momentálně ještě kabiny.

Jaký byl v sezóně přístup rodičů paseckých dětí?

Podpora u starších i mladších žáků a celých přípravek je z řad rodičů obrovská. Tímto jim chceme poděkovat za skvělou podporu formou cestování auty na zápasy, turnaje a tréninky. Podpora rodičů je i ve formě darů – pomůcek, finanční výpomoci při pronájmu tělocvičen, nákupu dresů či rozlišováků, ale pomáhají nám i v samotném tréninkovém procesu.

Zvláštní díky patří Marku Šťastnému, který mládež podporuje při FestCupu a podílí se i na pronájmu tělocvičen. Poděkovat chci také vedení klubu, které se skládá z rodičů našich mladých hráčů. Díky Jaroslavu Navrátilovi, Ctiboru Šikovi a Marku Novákovi se klub stabilizoval, je zdravý, založený na komunikaci, respektování morálních zásad a na zdravých mezilidských vztazích.

Dojde u mládeže pro příští sezónu k nějakým organizačním nebo personálním změnám?

Jarda Novotný se od mladších žáků přesune k nově vytvořenému dorostu a jeho místo převezme Pavel Žalek, který vedl starší přípravku. Tu povedu já s Michalem Tunou, jinak vše zůstává při starém. Dohromady povedeme přes sto padesát hráčů, z toho pětadvacet dorostenců a čtyřicet čtyři žáků.

Na co se nejvíc těšíš v sezóně 2016/2017?

Jsem zvědavý na několik věcí. Na to, jak si muži povedou v Okresním přeboru jako nováček a jak se zvládne podzimní nováčkovská část v solidním azylu na Mladcové. Na průběh výstavby kabin – doufáme, že v jarní části už se bude hrát doma.

Taky na účinkování starších a mladších žáků v Krajském přeboru, prohlubování spolupráce s FC Fastav Zlín a FK Mladcová a na práci s talentovanými dětmi v přípravkách a jejich dalším zlepšování.

Těším se na další skvělou spolupráci s mými trenérskými kolegy, na ještě větší stabilizaci klubu a samozřejmě na prohloubení dobrých, pevných vztahů uvnitř klubu a na podporu od skvělých fanoušků.

Na závěr popřeji všem dětem a mládeži pohodové, ve zdraví prožité prázdniny. Našim mužům úspěšné účinkování v Okresním přeboru a bojovné srdce válečníků! Rodičům, obchodním partnerům, vedení klubu, trenérům a fanouškům klubu SK Zlín 1931 pěkné dovolené a příjemně prožité léto.

Comments

3