Klub

Klub SK Zlín 1931 vzniknul v roce 2014 na základech klubu SK Paseky Zlín. Letopočet v názvu klubu odkazuje k roku založení prvního fotbalového oddílu na Zlínských Pasekách s prostým názvem SK Zlínské Paseky.

80 let SK v tabulceTýmové umístění 1935–2015

POČÁTKY

Sídlo původního klubu bylo v klubovně u Singrů. V této restauraci se členové oddílu scházeli a rozhodovali o chodu klubu. Svou louku u Paseckého potoka, na které vzniklo hřiště, dal oddílu k dispozici továrník Antonín Baťa. Hřiště se vybudovalo svépomocí a materiálem přispěla také firma Baťa. Klub postupně rozvíjel svou činnost. Pod jednou hlavičkou působil nejen fotbalový oddíl, ale také kuželkářský, šachový, hudební a zábavní. První soutěžní fotbalové utkání se odehrálo v roce 1935 v Hanácké župě pod vedením trenéra Valenty.

Během druhé světové války udržel klub svou omezenou činnost. Po skončení konfliktu se fotbalisté ihned zapojili do soutěží. Od roku 1946 hrál první mužský celek 1. B třídu Hanácké fotbalové župy. V SK působilo také druhé mužstvo hrající 3. třídu, dorost v Okresním přeboru a družstvo žáků. S údržbou hřiště pomáhali členové při brigádách.

PO VÁLCE

V roce 1949 se SK Zlínské Paseky v rámci sjednocování tělovýchovy přejmenovaly na Sokol Svit VII Paseky Gottwaldov – oddíl kopané. Hráči A-týmu nastupovali ve III. třídě, oddíl tvořil také B-tým a žáci. V sezóně 1950/1951 během žní stála na hřišti mlátička pro sklizeň obilí a členové klubu pomáhali místním zemědělcům.

V roce 1953 došlo k dalšímu přejmenování. Nový název zněl TJ Jiskra Paseky Gottwaldov.

Nové zděné šatny byly postaveny v rámci akce „Z“ v roce 1960 za materiálové pomoci města. Výstavbu si zajišťovali členové klubu sami.

V roce 1965 vyhráli dorostenci Okresní přebor. V roce 1969 postoupili muži do Okresního přeboru.

PASEKY VEN Z NÁZVU

K další úpravě názvu na TJ Sokol Gottwaldov – Paseky došlo koncem 60. let.

V soutěžním ročníku 1975/1976 se A-mužstvo drželo převážně v horní polovině tabulky Okresního přeboru. Stejnou soutěž hráli ve své kategorii také dorostenci.

V roce 1975 započala rekonstrukce hřiště zahrnující zatrubnění potoka, odvodnění a navážku hrací plochy, založení trávníku a stavbu tribuny. Rekonstrukci prováděli členové klubu svojí brigádnickou prací. Materiál uhradila obec a techniku poskytovalo JZD. Členové na stavbě odpracovali 10 000 brigádnických hodin. Po dobu rekonstrukce fotbalisté hráli v azylu na Mladcové. Slavnostní otevření nového hřiště se uskutečnilo 6. srpna 1977. V té době SK podporovalo JZD, od kterého hráči A-mužstva dostávali za vítězný zápas prémii 200 Kčs.

Výňatek z kroniky:

„Každým rokem se provádělo sčítání členů. K 1. lednu 1976 měl SK 77 členů, z toho registrovaných v 1. mužstvu 20, dorostenců 18 a žáků 5. Další členové jsou pracovníky výboru TJ a to 13. Ostatních přispívajících je 22. Ze 77 členů jsou na Pasekách dvě ženy. Jen ze zajímavosti uvádím rok 1948, kdy jen ve výboru tehdejších SK Paseky byly 4 ženy a stav členstva dohromady činil 165, z toho činných 45. Ale i tak zůstalo ještě dalších 120 členů, kteří podporovali SK a bylo mezi nimi i hodně žen, převážně manželek hráčů. Dnes o něčem takovém uvažovat je prostě nemožné a proto pro nezájem o členství v naší TJ se muselo zrušit členství – bohužel – někdy i rodilým Pasečanům. Je to opravdu škoda.“

V lednu 1978 členové na výroční schůzi konstatovali, že hřiště zatím není kvalitní a bude třeba trávník v létě znovu zlepšovat. V ročníku 1977/1978 skončili muži v Okresním přeboru na pátém místě a dorost na čtvrtém. V sezóně 1986 hráli muži III. třídu. Klub měl celkem 113 členů.

OKOLO SAMETOVÉ REVOLUCE

V roce 1988 se SK Paseky sloučil s TJ Rudá Hvězda Gottwaldov, kde působil jako oddíl kopané. V roce 1990 se TJ RH přejmenovala na Sportovní klub policie Zlín.

V ročníku 1994/1995 hráli muži I. B třídu pod vedením trenéra Františka Žůrka. Na zápasy chodilo až 250 diváků. Dorostenci a žáci hráli tehdy Župní soutěž.

V sezóně 1995/1996 došlo na další rekonstrukci hrací plochy. Vylepšil se odvodňovací systém, navezla se ornice a založil nový trávník. Po dobu opravy se hrálo na škvárovém hřišti na Januštici po dohodě s tamním FC Svit Gottwaldov.

ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI

Po sezóně sestoupili muži do Okresního přeboru a v dalším ročníku 1996/1997 do III. třídy. Naopak žáci v roce 1996 zvítězili v Župní soutěži a postoupili do Župního přeboru. Tuto soutěž v sezóně 2000/2001 také vyhráli. Hráče ročníků 1986 a 1987 v té době vedli trenéři J. Vyoral a J. Kolenič. Družstvo tedy postoupilo do Žákovské ligy, což byl největší úspěch mládežnického fotbalu nejen na Pasekách, ale i v celém městě.

OSAMOSTATNĚNÍ

Na jaře 2001 vzniklo nové občanské sdružení pod obnoveným názvem Sportovní klub Paseky Zlín, o jehož založení se zasloužili J. Vyoral, J. Moučka a J. Maliňák. 70. výročí tak fotbal na Pasekách oslavil znovu jako samostatný klub.

Základním krédem obnoveného klubu byla orientace na práci s mládeží a postupné budování celku mužů. Klub si vytyčil i výkonnostní cíle: aby žáci a dorostenci hráli na úrovni Krajského přeboru, muži na úrovni I. B třídy a současně aby klub měl širokou základnu přípravky.

VELKÁ REKONSTRUKCE A NOVÁ ÉRA

Vedení klubu se po zhodnocení stavu hřiště s ohledem na početnou mládežnickou základnu a tréninkové zatížení rozhodlo přebudovat neudržitelný přírodní trávník na umělý povrch. V letech 2006–2007 byla zajištěna projektová dokumentace a finanční zajištění se řešilo z dotace z programů MŠMT. Klub dostal finanční dotaci na rok 2008 a spolu s vlastními financemi započala první etapa zásadní rekonstrukce stadionu. První etapa obsahovala stavbu poloviny hřiště s umělým trávníkem. Druhá etapa měla pokračovat v následujícím roce stejným způsobem.

Po politických změnách však z dohody sešlo a SK Paseky Zlín byl v okolí známý dva roky jako klub s polovinou hřiště. Muži v té době našli azyl na Březůvkách, dorostenci hráli domácí zápasy ve Štípě a žáci na Mladcové.

Na základě příslibu tehdejšího náměstka ministra MŠMT měl klub dotaci na dokončení hřiště dostat v roce 2011. Vlastní část financí měl klub připravenou. Proto práce na druhé etapě začaly a v průběhu března až června 2011 byla dokončena druhá polovina hřiště. Na slíbenou dotaci klub čekal marně a dostal se do dluhu, který pravidelně splácel. Částečnou pomoc poskytlo město Zlín převzetím stadionu.

Pro velký zájem dospělých hráčů o nastupování za SK Paseky byl od sezóny 2011/2012 založen B-tým mužů hrající IV. třídu. Počáteční nadšení ovšem časem upadalo a mnohdy se mužstvo obtížně scházelo na zápasy alespoň v počtu jedenácti hráčů a patřilo k outsiderům soutěže. Největším úspěchem bylo 8. místo z dvanácti v sezóně 2012/2013, ve své první a třetí sezóně však celek skončil předposlední, respektive třetí zdola. Zrušení B-týmu v létě 2014 tak bylo logickým krokem.

Sled událostí z konce roku 2013 a neschopnost klubu dále splácet dluh vedly k nucenému ukončení činnosti klubu SK Paseky Zlín k 30. červnu 2014. Počátkem roku 2014 byl založen SK Zlín 1931, z.s., který navázal na činnost předchozích klubů. V jeho první sezóně hráli muži nejnižší IV. třídu skupinu B a postoupili do III. třídy.

Z mládežnických kategorií má klub jedno mužstvo starších žáků 2001/2002, kteří pod názvem Zlín B nastupují v Krajské soutěži starších žáků. Mladší žáci – ročníky 2003/2004 – mají taky jeden tým pod hlavičkou Zlín B a hrají Krajskou soutěž mladších žáků.

Dále má klub dvě mužstva starších přípravek 2005/2006 hrajících dvě soutěže. Jedná se o Krajskou soutěž, skupinu B, ve které se představí osm týmů: SK Zlín 1931, 1. FC Slovácko, TJ Bojkovice, FC TVD Slavičín, FC Vsetín, FC Fastav Zlín „A“, FC Fastav Zlín „B“ a FŠ SK Louky, a Okresní soutěž, top skupinu C, ve které se představí šest týmů: SK Zlín 1931, FC Fastav Zlín, SK Vizovice, TJ Sokol Veselá, FK Štípa, FC Slušovice. V těchto soutěžích klub reprezentuje 35 dětí.

Mladší přípravka má dva týmy ročníku 2007/2008. 35 dětí hraje Krajskou soutěž, skupinu B a Okresní soutěž, skupinu C. Nejmladší generací klubu jsou tzv. benjaminci, tedy dva týmy složené z dětí ročníku 2009/2010 v počtu 25 dětí.

STABILIZACE KLUBU

V sezóně 2014/2015 A-mužstvo postoupilo ze IV. třídy skupiny B do III. třídy skupiny A a dosáhlo tak vytyčeného cíle. Ihned v následujícím ročníku se týmu podařilo konečně se po osmi letech probojovat zpět do Okresního přeboru.

Výkonný výbor SK Zlín 1931 z. s.
Předseda VV: Ctibor Šik
Místopředseda VV: Jaroslav Navrátil
Místopředseda VV: Marek Novák
.

.

Revizní komise
Předseda: Jaroslav Novotný
Člen: Mojmír Havrlant
Člen: .

.

Předsedové SK Paseky
1931–1935(?) Václav Janečka
1935–1950 Arnošt Staša
1951–1955 Rudolf Škubal
1956–1963 Robert Rýznar
1957–1958(?) Jaromír Gorec
1964–1967 Jindřich Staňek
1968–1970 Robert Rýznar
1981-1983 Karol Macek
1983-1986 Jaroslav Mišurec
1986–1988 Antonín Singr
2000–2001 Jiří Moučka
2001–2007 Ivan Šoula
2008–2010 František Žůrek
2011–2012 Martin Tomický
2012–2014 Marek Šťastný
Předsedové oddílu kopané SKP
1989–1990 Miroslav Bureš
1990–???? p. Pišlt
????–???? Ladislav Mišun
1991–1993 František Struhař
1994–1999 Jiří Vyoral
????–???? Michal Mitáček
Předsedové SK Zlín 1931
2014–? Ctibor Šik

Závěrečná zpráva k čerpání státních neinvestičních prostředků za rok 2018

Pozvánka na valnou hromadu SK ZLÍN 1931